Pro manžele

thumb16 9Každý vztah potřebuje péči. Stejně to platí i manželství či partnerství.
Možnosti jak pečovat o váš vzájemný vztah najdete v naši kurzech...

 

Národní týden manželstvíNárodní týden manželství (NTM) je týdenní iniciativa na podporu manželství, která probíhá v únoru v týdnu oslav Valentina – stále oblíbenějšího svátku spojovaného s láskou a partnerskými vztahy. Tato iniciativa probíhá od roku 2007

 

Zde můžete najít volně dostupné semináře či konference týkající se partnerských vztahů


 

family hand 1636615 340Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.