Exodus 40 - POSTNÍ DOBA pro muže je duchvní cvičení, které vede každodenním čtením písma a reflexí k tomu, aby účastníci vstoupili do období půstu s rozhodnutím přijmout křesťanský život - život modlitby, askeze a bratrství - jako nezbytnost svého trvalého obrácení. Více informací najdete zde.

EXODUS 40

Exodus 90-  je duchvní cvičení pro muže